Eenvoudige segmentatie voor optimale betrokkenheid

Streef niet alleen naar goede open- en klik rates om er vervolgens maar het beste van te hopen. Stuur de juiste mensen de juiste inhoud en optimaliseer proactief je marketingresultaten.

Bereik de juiste personen

Segmentation is a powerful way to get the right content to the right people. When you segment your audience, you’re dividing your target list into smaller groups based on demographics, interests or activity. Allowing you to deliver personalised content to your database, which in turn leads to increased engagement and conversion rates.

Segmentatie is een krachtige manier om de juiste inhoud bij de juiste mensen te krijgen. Wanneer je contacten segmenteert, verdeel je je doelgroep in kleinere groepen op basis van demografische data, interesses of activiteiten. Zo kun je ontvangers gepersonaliseerde content bieden, wat leidt tot een actievere en meer betrokken doelgroep en meer conversie.

Inactieve contacten opnieuw benaderen

Maak inactieve contacten, abonnees of klanten opnieuw enthousiast door ze gepersonaliseerde aanbiedingen, kortingen of promoties aan te bieden. Stuur interactieve e-mails, quizzes of acties waaraan ze kunnen deelnemen.

Zorg voor een duidelijke CTA, maak het leuk en uitnodigend, en voor je het weet heb je de aandacht van waardevolle contacten teruggewonnen.

 

Complexe segmentatie eenvoudig gemaakt, met Maileon

Maileon software maakt diepe en complexe segmentatie mogelijk op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier. Marketeers kunnen complexe databasefilters toepassen zonder specifieke kennis van SQL. Filters kunnen op verschillende manieren worden toegepast, afgestemd op je behoeften. Segmentatie werkt niet alleen voor lijsten met e-mailadressen, maar ook voor dynamische inhoud, aangepaste of vergelijkende rapporten of exports.

Betere deliverability en betrokkenheid

Segmentatie is een nuttig instrument om de deliverability te verbeteren. Aangezien spamfilters bij het uitfilteren van e-mails rekening houden met de betrokkenheid van abonnees, zal het segmenteren op betrokkenheid en (potentiële) inactieviteit de deliverability verbeteren. Segmenteren op basis van demografie, kopersgedrag of online activiteit helpt om de inhoud te richten op specifieke doelgroepen.

 

Groeien met je bedrijf?

Krijg een demo en ontdek het marketing automation platform waarmee je als bedrijf blijft groeien.